Objednávku běžných dortů a zákusků  je standardně možné vyzvednout 48 hodin od objednání. 

 

Dorty na přání nebo svatební je nutno objednat 4-10 dnů před vyzvednutím. 

 

Objednávku považujeme za přijatou, pokud ji emailem či jinak potvrdíme. Neobdržíte-li naši odpověď či potvrzení, kontaktujte nás prosím telefonicky na +420 233 370 083.

 

Nestíháte čekat dva dny na dodání e-shopové objednávky? Zavolejte nám na +420 233 370 083co Vám můžeme nabídnout z pultového prodeje. 

 

Bohatší zdobení na vyžádání: 

Živočišná šlehačka                                                          40,- Kč

Máslový krém                                                                 45,- Kč

Čoko destička s krémovým textem nebo číslem             30,- Kč

 

Balné:

Krabici na dort účtujeme automaticky ke každé objednávce v hodnotě 20,- Kč

 

Platba:

Vedle hotovostní platby při převzetí (v některých případech záloha při objednávce), je také možná platba převodem na účet v rámci objednávky.

 

Záloha na objednávku:

Při objednávce běžných dortů a zákusků do výše 220,- Kč není potřeba složit zálohu. 

Chcete-li dort na přání nebo svatební složíte zálohu (dle předběžné dohody) v hotovosti na provozovně cukrárny U Palmy (Jirečkova 17, Praha 7) nebo předem na účet č. 1077048111 / 0100, vedený u společnosti Komerční Banka a.s.

 

Trvanlivost výrobků:

Trvanlivost při teplotě kolem 5 °C je uvedena na stránce každého výrobku. 

 

Alergeny:

Produkty obsahují alergeny, které jsou na stránce e-shopu u každého zvlášť uvedeny. V případě dotazu nás kontaktujte.

 

Osobní údaje:

Při objednávce po vás požadujeme e-mail a telefon. Uveďte prosím kontakty, které skutečně používáte, abychom Vám mohli potvrdit přijetí objednávky a případně domluvit podrobnosti.

S vašimi daty nakládáme v souladu s platnými zákony a našimi zásadami ochrany soukromí. 

 

GDPR:

Informace pro naše partnery podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Naše společnost, (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”), informuje svého obchodního partnera (dále jen „Subjekt údajů”)

o tom, že:

osobní údaje Subjektu údajů, které byly Správci odevzdány při uzavření rámcové obchodní smlouvy, budou zpracovány za účelem uzavírání dílčích kupních smluv a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků z vadného plnění či nároků z dílčích kupních smluv

důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran a následná možnost splnění dodání předmětu koupě, tedy zejména dodání předmětu koupě či vyřízení reklamace, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné

právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění z rámcového obchodní smlouvy a následných dílčích kupních smluv, které budou uzavírány na základě objednávek a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s vedením účetnictví

osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu deseti let dle zákona o DPH a pěti let dle zákona o účetnictví 

při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování

osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení obchodního vztahu poskytnuty poskytovateli doručovacích a distribučních služeb zvolených Správcem, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností vzniklých z dílčích kupních smluv a povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nepředává osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR